วิหารจันทรา

Boy's love > นิยายที่โพสจนจบแล้ว

วิหารจันทรา

<< < (3/128) > >>

@หนูบี@:
ลงชื่อรอไว้อีกคนค่ะ ตั้ม
 :L2: :กอด1: :L2:

Tetjinen:
 :mc4: เย่ๆมาแล้ว

zandwizz:
 :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4:
 :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4:
 :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4: :mc4:

เย้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ได้อ่านเรื่องใหม่ตาตั้มแร้ว

 :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4:
 :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4:
 :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4: :m4:

nanalonely:
 :m13: :m13: :m13:

บุหรง:
๐๑

ลึกเข้าไปภายในหุบเขา ที่ลำน้ำวังไหลผ่าน มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ ชาวหมู่บ้านล้วนมีร่างกายสูงสง่า หน้าตางดงามทั้งชายและหญิง ชาวหมู่บ้านปลูกผัก ปลูกผลไม้ เลี้ยงผึ้งป่า เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหารยังชีพ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถักทอจากฝ้ายที่ปลูกไว้ ทำเครื่องใช้จากดินเผาเพื่อใช้กันในหมู่บ้าน ส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ รวมทั้งบรรดาของป่า อันได้แก่หนัง เขี้ยว กระดูกของสัตว์ป่า สมุนไพรบางชนิด จะนำไปแลกเปลี่ยนกับข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้บางอย่าง กับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ห่างออกไป ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แม้ไม่เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุมากนัก แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความสุขสงบ

หมู่บ้านแห่งนี้ ดูแลโดยหัวหน้าหมู่บ้าน และผู้เฒ่าทั้งสี่ อันถือพร้อมด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ ทั้งสี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆกันไป เหล่าผู้เฒ่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาต่างๆแก่หัวหน้าหมู่บ้าน เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วย และเป็นผู้ให้การศึกษาแก่เด็กในหมู่บ้าน ในศาสตร์ด้านต่างๆ รวมทั้งอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน ชาวหมู่บ้านจึงล้วนอ่านออกเขียนได้กันทุกคน

หมู่บ้านแห่งนี้ มีความนับถือในจันทราเทพ อันจะมีผู้เป็นร่างทางของพระองค์ถือกำเนิดขึ้น เมื่อจันทร์เพ็ญแรกแห่งฤดูหนาว เวียนครบ ๑๒ รอบ เป็นครั้งที่ ๑๒ และเมื่อวาระนั้นมาถึง เด็กทารกผู้จะถือกำเนิดขึ้นในคืนเพ็ญแรกของฤดูหนาว พร้อมกับรอยปานรูปพระจันทร์เสี้ยวกลางหน้าผาก อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้จะมาเป็นร่างทรงแห่งจันทราเทพ และปานนั้นจะค่อยๆจางหายไป หลังจากที่ผ่านคืนเดือนเพ็ญครั้งนี่ ๑๒ นับแต่ทารกนั้นถือกำเนิด แต่รอยปานรูปจันทร์เสี้ยวนั้น จะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจันทราเทพเสด็จลงมาประทับทรง เป็นหนึ่งเดียวกับร่างทรงของพระองค์ ในคืนเพ็ญแรกของฤดูหนาวครั้งที่ ๑๒

เด็กชายผู้ถือกำเนิดขึ้นเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่ร่างทรงแห่งจันทราเทพถือกำเนิด จะถือเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งองค์สุริยาเทพ  หากเมื่อถึงเวลา บุรุษแห่งสุริยาเทพที่แท้จริง มิได้ถูกส่งมายังหมู่บ้านในเวลาที่กำหนดไว้

ผู้เป็นร่างทรงแห่งจันทราเทพ จะได้รับการอบรมสั่งสอนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จากผู้เฒ่าทั้งสี่เฉกเช่นเดียวกับเด็กผู้อื่น จนเมื่อฤดูหนาวที่ ๑๐ เวียนมาถึง เด็กผู้นั้นจะถูกส่งไปยังวิหารจันทรา เพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น วิหารจันทรา อันเป็นถ้ำใหญ่ภายในหุบเขา ห่างจากตัวหมู่บ้านไปไม่ไกลนัก ผนังภายในถ้ำสลักเต็มไปด้วยตัวอักษร เชื่อกันว่านั่นคือความรู้ต้องห้ามอันศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงผู้ที่จะมาเป็นร่างทรงแห่งจันทราเทพเท่านั้น ที่จะสามารถอ่านและเข้าใจในความหมายของตัวอักษรเหล่านั้นได้

เมื่อถึงคืนเพ็ญแรกแห่งฤดูหนาวที่ ๑๒ พิธีต้อนรับจันทราเทพ ที่จะเสด็จลงมาประทับรวมกับร่างทรงแห่งพระองค์ จะถูกจัดขึ้นในยามต้น ชาวหมู่บ้านต่างเฉลิมฉลองกันด้วยความปิติยินดี ต่างพากันดื่มกิน ร้องเพลง เต้นรำกันเป็นที่สนุกสนาน ภายในลานกว้างกลางหมู่บ้าน ก่อนจะพากันแห่แหนไปยังสถานที่ทำพิธี ณ ลานกว้างหน้าวิหารจันทรา

ลานกว้างโรยไปด้วยทรายเนื้อขาวละเอียด แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ณ ที่นั้น แท่นบูชาที่จัดวางไว้ด้วยผลไม้นานาชนิด ประดับด้วยบุปผานานาพันธ์ ขาดมิได้คือไหบรรจุน้ำผึ้งป่า และไหบรรจุสุราอันหมักดองจากน้ำผึ้งอันหอมหวน เก้าอี้ไม้หน้าแท่นบูชา นั่งไว้ด้วยผู้เป็นร่างทรงแห่งเทพจันทรา ในชุดเสื้อคลุมยาวสีขาวบริสุทธิ์ ล้อมรอบด้วยผู้เฒ่าทั้งสี่ ยืนอยู่ทั้งสี่ทิศ ต่างพากันท่องบทสวดศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นบทบูชาสรรเสริญจันทราเทพ และบทสวดอัญเชิญให้พระองค์ เสด็จลงมาประทับยังร่างทรงที่นั่งอยู่

เมื่อจันทร์เพ็ญตรงศรีษะในเวลาเที่ยงคืน รอยปานสีขาวรูปจันทร์เสี้ยว จะค่อยๆปรากฏขึ้น ณ กลางหน้าผากของผู้เป็นร่างทรงแห่งพระองค์ จนเห็นเด่นชันและส่องแสงเรืองเป็นประกายอย่างน่าอัศจรรย์ นั่นหมายความว่า องค์จันทราเทพได้เสด็จลงมาประทับ เป็นหนึ่งเดียวกับร่างทรงแห่งพระองค์แล้ว

เมื่อถึงเวลานั้น คำถามอันมิมีผู้ใดตอบได้ จักได้รับคำตอบ โรคร้ายจักได้รับการชี้แนะในการรักษา ผลผลิตแห่งพืชผลจะได้รับคำทำนาย ภัยพิบัติจะได้รับคำตักเตือน ผู้มีใจคดจะได้รับคำประณามและสาปแช่ง และคู่รักจะได้รับอวยพร

เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวปีที่ ๒๐ เข้าสู่ฤดูร้อน ชาวหมู่บ้านต่างก็ตั้งใจรอคอยบุรุษผู้จะมาเยือน
บุรุษผู้ถูกส่งมาจากองค์สุริยาเทพ
บุรุษผู้มีปานแดงรูปวงกลมสถิตย์อยู่กลางแผ่นอก รอยปานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์สุริยาเทพ
บุรุษผู้ถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ร่วมกัน กับร่างทรงแห่งจันทราเทพ

แต่หากว่าสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน บุรุษผู้นั้นมิได้มาเยือน ชายหนุ่มผู้ถูกคัดเลือกไว้เป็นตัวแทนแห่งองค์สุริยาเทพ จะเป็นผู้ทำการนั้นแทน

ตัวแทนแห่งเทพทั้งสอง ร่างทรงแห่งจันทราเทพ และบุรุษแห่งสุริยาเทพ จะหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง และอาศัยอยู่ร่วมกันภายในวิหารจันทรา จวบจนสิ้นสุดฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำ เมื่อถึงคืนเพ็ญแรกแห่งฤดูหนาว ทั้งสองจะต้องกลับคืนสู่ที่มา โดยการนำพาของวารีเทพ
.................................................................
................................
...............

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม